Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Hugs loppemarknaden

Som tidlegare år vil Vikane IL ved Barneidretten ha loppemarknad
under Sommardagane i Utvik.(Sist oppdatert 06.juli 2012, 21:27)

Gå til nyhendearkiv

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))