Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Misjonshusbasaren

På basaren 2. mars kom det inn totalt kr 13.961.-.
Hjerteleg takke til alle som tok lodd og som gav gevinstar.
Her kan du lese kven som vann.

Desse vann på bøkene:
Gåvekort Joker: Bjørg Berge
2 søndagsmiddagar Sjøatunet: Rønnaug Olsen
2 sengesett: Yoardan Atabin
Hekla løpar: Brita Kårstad
Lykt: Edith Kårstad
Bestikk: fam. Anders Ripen
Handmiksar: Helga Tisthamar
Smak-kakeform: fam. Arild Vanberg
6 glas + mugge: Signe Kårstad
Fruktfat: fam. Bungum

(Sist oppdatert 15.mars 2012, 13:56)

Gå til nyhendearkiv