Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Trekkjer kravet om arkeologisk registrering

Av Fjordingen

Fylkeskommunen går vekk frå kravet om arkeologisk undersøkjing i kjerneområdet for dagens steinbrot og massetak på Moldreim.

Ved eventuell utviding av planområde i nordaustleg retning, vil det verte aktuelt med slik registrering.

Les saka i Fjordingen onsdag 22. februar (side 8) eller gå direkte til brevet frå fylkeskommunen med tittelen Moldereim gbnr. 164 / 1, 3, 6, 9- oppstart av privat reguleringsplan -tilbakemelding etter synfaring.Les også tidlegare nyheitskriv Massetak Moldereim til høyring , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 23.februar 2012, 09:06)

Gå til nyhendearkiv