Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Forkasta anke om fallrettar

Av Fjordingen

Gulating lagmannsrett har forkasta Atle Geir Aaland sin anke over delar av Nordfjord jordskifterett sin slutning om fallrettar i Storelva i Utvik.

25. juni i fjor avsa Nordfjord jordskifterett dom som avklarte eigedomstilhøva til vassfallet i Storelva i Utvik. For fallrettane i utmarka på gnr 157 Verlo fastslo jordskifteretten at fallrettane i Storelva og Tverrelva ligg i sameige.

Les heile saka i Fjordingen mandag 31.oktober 2011, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 31.oktober 2011, 14:18)

Gå til nyhendearkiv