Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

T A K K!

Utvik sokneråd ynskjer å takke alle som hjelpte til på lekmannsgudstenesta julaftan. Heile 38 frivillege deltok, så det er vanskeleg å nemne alle med namn.
Men "ingen nevnt, er ingen glemt".
Det vart ei minnerik stund.
Med helsing frå eit takknemleg sokneråd i Utvik.
(Sist oppdatert 07.januar 2011, 13:29)

Gå til nyhendearkiv

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))