Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Utvik Bygg

Logo Utvik Bygg

Opplysningar om bedrifta:

Namn: Utvik Bygg as
Adresse: Verlo, 6797Utvik
Dagleg leiar: Bjørn Otto Hauge
Tlf: 57876500
E-post: post@utvik-bygg.no


Aktivitet: Sal av trelast og byggjevarer samt byggjeverksemd innan tømrar- og betongarbeid.


Åpningstider:

Måndag - fredag: 8.00 - 16:30
       Laurdag: 10.00 - 13.00